Ampumakoulu on 8-16 vuotiaille tarkoitettu mahdollisuus tutustua ilma-aseammuntaan. Apumakoulussa opetetaan ilmapistooli- ja ilmakivääriammunnan perusteet sekä harjoitetaan opittuja taitoja. Ampumakoulussa on kysymys urheiluammunnasta ja siellä on tavoitteena oppia osumaan kymppiin mahdollisimman monta kertaa peräkkäin.

Ampumakoulun kausi käsittää 10 kokoontumiskertaa syksyllä ja kymmenen keväällä. Näiden lisäksi on mahdollista osallistua joihinkin kilpailuihin kauden aikana. Ampumakoulu maksaa 85 euroa ja maksu sisältää opetuksen, taulut, luodit, vakuutuksen, kilpailulisenssin ja seuran aseiden käytön. Ampumakoululaisille suositellaan omien kuulosuojainten käyttöä.

Ampumakoululaisen on kyettävä itsenäiseen ampumiseen. Jos aseen virittäminen ja käsittely vaativat toisen apua, on huoltajan läsnäolo välttämätön. Hyvin nuorella lapsella voi joskus olla myös vaikeuksia keskittyä ampumiseen, jolloin huoltajan läsnäolo on myös toivottavaa. Ampumakoulun ohjaajilla ei ole mahdollisuutta keskittyä koko ajan yhden lapsen ampumiseen, vaikka tämä olisi joskus tarpeellista. Muuten lapsi voi osallistua ampumakouluun itsenäisesti. Ampumakoulu pidetään keskiviikkoisin  ja yksi ampuja ampuu kerrallaan 40 minuuttia. Ilmajoki-hallin radalla on kymmenen ampumapaikkaa, joten ampumakoululaiset jaetaan eriin, joilla kullakin on oma ampuma-aikansa. Erien määrä ja erien alkamisajat määräytyvät ampumakoululaisten määrän ja heidän toiveidensa mukaan.

Jokaisen ampumaerän alussa käydään lyhyesti läpi jokin ammunnan osa-alue. Sen jälkeen ammutaan siihen osa-alueeseen liittyviä harjoituksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että ampumakoululaiset saapuvat omiin ampumaeriinsä täsmällisesti silloin, kun erä on ilmoitettu alkavaksi. Tämä koskee myös useampana vuonna ampumakoulussa mukana olleita. Myös useamman vuoden ampuneet hyötyvät teorian kertaamisesta ja monipuolisista harjoitteista.