Ampumakoulu

 

Apumakoulussa opetetaan ilmapistooli- ja ilmakivääriammunnan perusteet sekä harjoitetaan opittuja taitoja. Ampumakoulussa on kysymys urheiluammunnasta ja siellä on tavoitteena oppia osumaan kymppiin mahdollisimman monta kertaa peräkkäin.

 

Ampumakoulun kausi käsittää 10 kokoontumiskertaa syksyllä ja kymmenen keväällä. Näiden lisäksi on mahdollista osallistua joihinkin kilpailuihin kauden aikana. Ampumakoulu maksaa 85 euroa ja maksu sisältää opetuksen, taulut, luodit, vakuutuksen, kilpailulisenssin ja seuran aseiden käytön. Ampumakoululaisille suositellaan omien kuulosuojainten käyttöä.

 

Ampumakoululaisen on kyettävä itsenäiseen ampumiseen. Jos aseen virittäminen ja käsittely vaativat toisen apua, on huoltajan läsnäolo välttämätön. Hyvin nuorella lapsella voi joskus olla myös vaikeuksia keskittyä ampumiseen, jolloin huoltajan läsnäolo on myös toivottavaa. Ampumakoulun ohjaajilla ei ole mahdollisuutta keskittyä koko ajan yhden lapsen ampumiseen, vaikka tämä olisi joskus tarpeellista. Muuten lapsi voi osallistua ampumakouluun itsenäisesti. Ampumakoulu pidetään keskiviikkoisin  ja yksi ampuja ampuu kerrallaan 40 minuuttia. Ilmajoki-hallin radalla on kymmenen ampumapaikkaa, joten ampumakoululaiset jaetaan eriin, joilla kullakin on oma ampuma-aikansa. Erien määrä ja erien alkamisajat määräytyvät ampumakoululaisten määrän ja heidän toiveidensa mukaan. Viime kaudella ensimmäinen ns. "Yläaste-erä" alkoi jo heti koulun jälkeen klo 14 ja iltaerät 16.15. Viimeinen erä alkoi 19.15.

 

Syksyllä 2019 ampumakoulussa tapahtuu joitakin muutoksia. Ammunnan teoriaopetusta tehostetaan siten, että jokaisen ampumaerän alussa käydään lyhyesti läpi jokin ammunnan osa-alue. Sen jälkeen ammutaan siihen osa-alueeseen liittyviä harjoituksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että ampumakoululaiset saapuvat omiin ampumaeriinsä täsmällisesti silloin, kun erä on ilmoitettu alkavaksi. Tämä koskee myös useampana vuonna ampumakoulussa mukana olleita. Myös useamman vuoden ampuneet hyötyvät teorian kertaamisesta ja monipuolisista harjoitteista.

 

Uutena mahdollisuuteena tarjotaan myös "Tavoitteellisen valmentautumisen tehoryhmää". Ryhmä on tarkoitettu sellaisille pystyasennosta ampuville ampumakoululaisille, jotka haluavat kehityksensä tueksi lisäharjoittelumahdollisuuden ja enemmän henkilökohtaista valmennusta kuin varsinaisessa ampumakoulussa pystytään antamaan. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 18-20 ja siihen kutsutaan tuloksien ja henkilökohtaisen kehittymishalun perusteella. Näistä kerrotaan lisää ampumakoulun alettua. Tehoryhmä ei voi käytännön syistä olla kovin iso, joten tehoryhmäiltana radalla on vapaita paikkoja esimerkiksi ammunnasta kiinnostuneille vanhemmille. Tervetuloa siis kokeilemaan 5€/kerta. Tästäkin mahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin ampumakoulun ilmoittautumistilaisuudessa. Tehoryhmä sisältyy ampumakoulun hintaan.

 

Varsinainen ampumakouluikä on 8-14 vuotta. Tämän ikähaarukan sisään sijoittuvat ampujat ovat Suomen ampumaurheiluliiton luokituksen mukaan niin sanottuja kultahippuampujia. 15-22 vuotiaat ampuvat sitten nuorten sarjoissa. Ilmajoen ampujat kouluttaa ammunnan perusteet aina ampumakoulun kautta. Eli, jos harrastuksen aloittaja on vaikka 16-vuotias, hänet otetaan mukaan seuran toimintaan ampumakoulun kautta. Ampumakoulussa myös kultahippuiän ylittänyt oppii ammunnan ja ampumaratatoiminnan perusasiat. Tällaisen ampujan ei kuitenkaan tarvitse harjoitella koko ampumakautta ampumakoulun ohjelman mukaan, vaan heti, kun tarvittavat perustaidot on opittu, hän voi halutessaan siirtyä harjoittelemaan oman ohjelmansa mukaan. Näistä sovitaan aina tapauskohtaisesti.

 

 

Ampumakoulu tiedottaa

 

Syyskauden päätöskisan tulokset

 

VAROTOIMENA KORONAEPIDEMIAN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI AMPUMAKOULU JÄÄ TAUOLLE. JÄLJELLÄ OLEVAT KERRAT PIDETÄÄN SITTEN, KUN SE ON TURVALLISTA. SEURAA TÄTÄSIVUA.